• 3.06.2016, Centrum Nauki Kopernik

  3.06.2016, Centrum Nauki Kopernik

    Europolis. Zrównoważone miasta Prezentacja rankingu 66 polskich miast  3 czerwca 2016 roku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie REJESTRACJA Podczas konferencji ogłosimy ranking, w którym zestawimy ze sobą 66 polskich miast na prawach powiatu. Obejmie on takie obszary funkcjonowania miast jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka – cztery wymiary zrównoważonego rozwoju, które decydują o jakości życia. Zestawienie jest przygotowywane przez Politykę INSIGHT na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w partnerstwie z Orange Polska, Siemens i Veolia Energia Polska S.A. O wynikach rankingu, przyszłości polskich miast i najciekawszych inicjatywach miejskich związanych ze zrównoważonym rozwojem będziemy rozmawiać na konferencji Europolis 3 czerwca w Centrum Nauki Kopernik z samorządowcami, ekspertami i biznesem. Wśród prelegentów będą m.in.: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza w Warszawie Paweł Balas, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, Prezydent Tychów Andrzej Dziuba, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Francji Sylvain Guiaugue, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka, Zastępca Prezydenta Zielonej Góry Dariusz Lesicki, Prezes Fundacji Sendzimira Karolina Maliszewska, Dyrektor Segmentu Instytucji Publicznych Orange Polska Bartłomiej Michałowski, Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, ekspert Instytutu Sobieskiego Tomasz Styś, Prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła, Prezes Fundacji Schumana Marcin Zaborowski, Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Konferencja Europolis odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.  Rejestracja na wydarzenie Program  Konferencja jest miejscem spotkań i dyskusji wszystkich osób zaangażowanych w kształtowanie tkanki miejskiej – do wspólnej debaty zapraszamy samorządowców i pracowników instytucji miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, środowisko akademickie, przedstawicieli biznesu i wszystkie inne osoby zainteresowane rozwojem miast. Udział w konferencji jest bezpłatny. ------------------------------------------------------------------------------ Jak poprawiać jakość życia w miastach pamiętając przy tym o ograniczonej ilości zasobów naturalnych i o przyszłych pokoleniach? Jak mądrze korzystać ze środowiska naturalnego by stwarzać warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego? Miasta, które gromadzą ponad 70% mieszkańców Europy, zużywają 80% energii oraz są odpowiedzialne za 80% emisji CO2 są dobrym adresatem tych pytań. Co robią władze miast, a co mogą zrobić mieszkańcy i działające w miastach firmy? O tym, jak budować miasto z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju będziemy rozmawiać na konferencji Europolis. Bez czystego środowiska i dbałości o zasoby naturalne jakość życia kolejnych generacji będzie niższa. Ale stan środowiska naturalnego wpływa także na komfort mieszkania w miastach dziś. Czyste powietrze, zielone przestrzenie, sprawne gospodarowanie odpadami, zdatna do picia woda w kranie, komunikacja publiczna łącząca wszystkie zakątki aglomeracji – to między innymi te elementy sprawiają, że w mieście żyje się przyjemnie. O tym, że są to też sprawy ważne dla obywateli świadczą ich inicjatywy. Na przykład z 643 projektów, które będą realizowane w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, aż 199 dotyczy ochrony środowiska lub zieleni miejskiej. Wprowadzone w życie zostaną takie propozycje mieszkańców jak łączenie leżących niedaleko siebie parków, rozbudowa ścieżek i parkingów rowerowych, sadzenie drzew na Ursynowie czy Woli, stawianie koszy na śmieci czy tworzenie łąk kwietnych. O zrównoważonym rozwoju mowa także m.in. w Krajowej Polityce Miejskiej, w której polskie miasta „Są otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrównoważony w kierunku miast zwartych przestrzennie, ale jednocześnie niepozbawionych dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych i terenów zielonych. (...) Polskie miasta w widoczny sposób ograniczają zużycie zasobów, w tym zwłaszcza energii, i coraz lepiej przygotowują się do skutków zmian klimatu.” Zrównoważony rozwój to nie utopijna wizja, a realne rozwiązania. O tym jak je wprowadzać będziemy rozmawiać na konferencji Europolis 3 czerwca 2016 roku.    Czytaj >
 • Parada Schumana

  Parada Schumana

 • Seminaria, konferencje, debaty

  Seminaria, konferencje, debaty

 • Wolontariat Europejski

  Wolontariat Europejski

 • Tadeusz Mazowiecki 1927-2013

  Tadeusz Mazowiecki 1927-2013

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5