Organizator seminariów: Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Projekt finansowany dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce.Rok akademicki 2004/2005: spotkania odbywają się w co drugą środę miesiąca o godz. 18.00, w siedzibie Fundacji (Al. Ujazdowskie 37, II piętro, 00-540 Warszawa). Prowadzący: Adam Krzemiński(dziennikarz i komentator tygodnika "Polityka", specjalista od spraw niemieckich,  współpracuje m.in. z "Die Zeit"),
Thomas Urban (korespondent "Süddeutsche Zeitung" w Polsce).

Przeszło tysiąc lat konfliktów, zbliżeń, sporów i wciąż dopisujące się rozdziały polsko- niemieckiego sąsiedztwa - tym razem osadzone silnie w paneuropejskim kontekście. Celem seminarium jest śledzenie tego procesu, głębokie wchodzenie w meandry polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej, komentowanie "na gorąco" bieżących wydarzeń politycznych, procesów gospodarczych, problemów społecznych, kulturalnych i świadomościowych. To szansa dyskusji z ludźmi – kształtującymi te procesy, czy to praktycznie, czy przez opinie. Koncepcja seminarium powstała pod koniec 2002 roku. Rozpoczęło się w lutym 2003, kiedy udało się namówić Adama Krzemińskiego na prowadzenie spotkań, od semestru zimowego wzbogaciliśmy duet prowadzących o Piotra Burasa. To była trafna decyzja, bo zaowocowała regularnością spotkań, a ta z kolei przełożyła się na zainteresowanie słuchaczy. W poprzednim roku akademickim na seminaria uczęszczała grupa ok. 30 osób. Na liście mailingowej – osób które przynajmniej raz uczestniczyły w seminarium i do których rozsyłano cotygodniowe zaproszenia - jest ich ponad 50. Seminarium przenoszone bywało także tam gdzie działo się coś ważnego. Uczestniczyliśmy m.in. w wykładach Angeli Merkel czy Joschki Fischera.

 

Uczestnicy: W seminarium uczestniczą głównie studenci (także Niemcy), ale również osoby zajmujące się zawodowo tą problematyką (przedsiębiorcy, pracownicy NGO, dziennikarze, korespondenci niemieckiej prasy).

Adam Krzemiński (ur. 27.01.1945) – autor licznych artykułów dotyczących bieżących wydarzeń z życia politycznego, społecznego oraz kulturalnego Polski i Niemiec, redaktor i komentator tygodnika "Polityka" oraz współzałożyciel polsko - niemieckiego magazynu "Dialog". Współautor, wraz z Adamem Michnikiem, listu otwartego do premierów Polski i Niemiec w sprawie Centrum Przeciwko Wypędzeniom Eriki Steinbach. Laureat nagrody Polskiego PEN-Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1995) ufundowanej przez Mieczysława Pruszyńskiego, brata zmarłego pisarza i publicysty, przyznawanej za reportaż literacki, opowiadania i literacką eseistykę w duchu twórczości Ksawerego Pruszyńskiego.

Thomas Urban (ur. 1954 r. w Lipsku) - historyk, slawista i dziennikarz, jest korespondentem niemieckiego dziennika "Süddeutsche Zeitung" w Polsce. Syn niemieckich wrocławian, wysiedlonych po 1945 roku, jest mężem polskiej wrocławianki. Po ucieczce rodziny z NRD mieszkał pod Kolonią. Studiował romanistykę, slawistykę i historię Europy Wschodnej w Kolonii, Tours, Paryżu oraz w Kijowie i Moskwie. Odbył roczny staż na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Pracował jako redaktor agencji prasowej „Associated Press” (Nowy Jork, Frankfurt). Korespondent gazety "Süddeutsche Zeitung" (Monachium): 1988-92 Warszawa, 1992-96 Moskwa, od 1997 roku znów Warszawa. Tłumaczy z języka rosyjskiego i polskiego.  Wydał po polsku książkę pt.: "Od Krakowa po Gdańsk. Wędrówka przez dzieje polsko-niemieckie" („Wydawnictwo Polsko – Niemieckie”, 2002). Wędrówka przez historię siedmiu największych miast w Polsce podjęta przez niemieckiego publicystę unaocznia zmienność wspólnych dziejów Polaków i Niemców na przestrzeni kilkunastu stuleci - od średniowiecza aż po dzień dzisiejszy. W stosunkach polsko-niemieckich nie brak przykładów dobrego współżycia oraz chwalebnych rozdziałów, które otwiera choćby legendarna wizyta Ottona III w Gnieźnie w roku 1000. Owe pozytywne przykłady przesłoniły jednak ostatecznie zbrodnie nazistowskie dokonane w Polsce w czasie II Wojny Światowej. Obecnie w nowych warunkach historycznych zaistniałych po 1989 roku, Niemcy i Polacy próbują na nowo kształtować dobrosąsiedzkie stosunki. Ku temu niezbędne jest jednak spojrzenie wstecz i uczciwa ocena historii. Taką próbę podejmuje Urban, rozwijając tezę zmarłego w 1991 roku Jana Józefa Lipskiego "Pojednanie tylko na drodze prawdy". Thomas Urban jest także autorem przekładów literatury z języka polskiego i rosyjskiego na niemiecki, a także książek o mniejszości niemieckiej w Polsce. Mieszka w Konstancinie pod Warszawą. 

 

Semestr zimowy 2004/2005:

 

13 października 2004 r.
Seminarium inauguracyjne w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Temat: "Jak się widzimy - obraz Polski w mediach niemieckich". Udział wzięli: Adam Krzemiński ("Polityka"), Piotr Nowina - Konopka (PFRS) i Eva Krafczyk (korespondentka Deutsche Presse - Agentur w Polsce). W spotkaniu uczestniczyli również goście z Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: dyrektor Stephan Raabe i Falk Altenberger oraz blisko 60 osób: studentów warszawskich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych i rządowych.

18 października 2004 r.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu poza Fundacją, w Niemieckim Instytucie Historycznym (Aleje Ujazdowskie 39, Warszawa). Temat: "Etniczność" (w ramach cyklu „Rozmowy Buceriusa” pt.: „Polskie i niemieckie postrzeganie historii”). Udział wzięli: prof. dr hab. Gertrud Pickhan, prof. dr hab. Joanna Tokarska – Bakir. Moderacja: prof. dr hab. Joanna Kurczewska.  Spotkanie zorganizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny oraz ZEIT – Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

27 października 2004 r.
Uczestniczyliśmy w przedpremierowym pokazie filmu "Upadek" ("Untergang") w sali kinowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie. Film opowiada o ostatnich dniach rządów Adolfa Hitlera w okrążonym przez wojska radzieckie Berlinie. Pokazuje dziesięć ostatnich dni życia Fuhrera i jego najbliższego otoczenia. Organizator pokazu: Monolith.

2 listopada 2004 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: "Upadek" - prawda, czy mit?" (o filmie "Untergang"). Udział wzięli: Róża Thun (PFRS), Adam Krzemiński ("Polityka"), Klaus Zimmer (Niemiecki Instytut Historyczny); dziennikarze telewizji ZDF, radia ARD, oraz rozgłośni polskich.

10 listopada 2004 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: "Polskie spory wokół Niemiec". Spotkanie prowadzili: Adam Krzemiński ("Polityka") i Thomas Urban ("Süddeutsche Zeitung"). Korzystaliśmy z materiałów prasowych "Polityki", "Rzeczpospolitej" i "Gazety Wyborczej".

24 listopada 2004 r.
Uczestniczyliśmy gościnnie w wykładzie prof. dr. hab. Jochena Abr. Froweina pt.: Polsko-niemiecki układ z 1970 roku. Kamień milowy nowej niemieckiej "polityki wschodniej". Organizator/miejsce spotkania: Niemiecki Instytut Historyczny, Al. Ujazdowskie 39, 00-540 Warszawa (III piętro).

8 grudnia 2004 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: "Ukraina: czy istnieje wspólna polityka wschodnia Niemiec i Polski?" (- Ukraina z perspektywy Polski i Niemiec: co się wydarzyło?; - Ocena niedawnych rozmów niemiecko–francuskich o Ukrainie i reakcja na veto Rosji wobec żądań ukraińskiej opozycji; - Czy rysuje się wspólna polityka wschodnia Unii Europejskiej, w której Polska i Niemcy mogą odgrywać istotną rolę?). Spotkanie prowadzili: Adam Krzemiński ("Polityka") i Thomas Urban ("Süddeutsche Zeitung"). Gościem był m.in. Denis Bodrow, z Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Korzystaliśmy z materiałów prasowych "Rzeczpospolitej", "Gazety Wyborczej" i "Süddeutsche Zeitung".

15 grudnia 2004 r.
Spotkanie poza Fundacją, w siedzibie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Uczestniczyliśmy gościnnie w otwartym zebraniu naukowym pt.: „Roszczenia majątkowe związane z II wojną światową w stosunkach polsko-niemieckich”. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosili Prof. dr hab. Jerzy Kranz oraz Prof. dr hab. Jan Barcz. Spotkanie zorganizowane przez Katedrę Prawa Europejskiego SKN Prawa Międzynarodowego i Europejskiego SGH.

22 grudnia 2004 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: "Stosunki polsko - niemieckie 2005 - rok wyborów, rok rocznic". Gość: Marek Rzeszotarski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), spotkanie prowadził: Adam Krzemiński ("Polityka"). Korzystaliśmy z materiałów prasowych "Süddeutsche Zeitung".

12 stycznia 2005 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: Co pozostało z pojednania? - rocznica "Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich". Korzystalismy z publikacji Janusza Konrada Dobrosza pt.: Polska - niemcy - trudne sąsiedztwo (LSW, Warszawa 2001) i Andrzeja Więckowskiego pt.: Wypowiedzieć wojnę Niemcom (Wyd. Krakowskie, Kraków 2003). Spotkanie prowadził: Adam Krzemiński ("Polityka").

 

Semestr letni 2004/2005:

7. 10 maj 2005 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. Dni Twojego bogactwa są policzone. Czyli co kręci młodych Niemców? Pretekstem tej analizy generacji dwudziestolatków były popularne ostatnio filmy młodych niemiekojęzycznych reżyserów: Hansa Weingartnera ("Das Weisse Rauschen", "Edukatorzy") czy Fatiha Akina ("Głową w mur", "Solino"). Dyskusję młodych uczestników seminarium koordynował Adam Krzemiński ("Polityka").6. 26 kwiecień 2005 r. - Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. Habemus papam! I co wynika z tego, że jest Niemcem? Spotkanie poprowadził Adam Krzemiński ("Polityka"). Dyskutowali: Uta Raabe (teolog katolicki), Adam Szostkiewicz("Polityka"), Cezary Gmyz ("Wprost") oraz seminarzyści: Niemcy i Polacy. Papież Benedykt XVI pochodzi z kraju, gdzie teologia wyrosła na tradycji wielowiekowego dialogu katolicyzmu z protestantyzmem.Dziś Niemcy są uważane za najsilniejszy ośrodek teologiczny na świecie. Rozmawialiśmy o dziedzidztwie, które ukształtowało nowego Papieża. O wielkich sporach teologicznych w Niemczech, o doświadczeniach zebranych w czasie Soboru Watykańskiego II i o tym, że teraz, ten wybitny intelektualista musi wcielić się także w rolę duszpasterza i mierząc się na tym polu ze spuścizna Jana Pawła II, przełożyć doktrynę na czytelny dla milionów język. Co z tego wyniknie? Obiecaliśmy sobie spotkanie za rok w tym samym gronie.


2 marca 2005 r.
Seminarium inauguracyjne w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt.: Czy koniec antyamerykanizmu? Po wizycie George’a Busha w Niemczech”. Spotkanie prowadził: Adam Krzemiński ("Polityka"). Korzystaliśmy z materiałów prasowych "Süddeutsche Zeitung".

17 marca 2005 r.
Seminaria poza Fundacją: wykłady prof. Rudolfa von Thaddena pt: Stosunek Niemców do przeszłości – jak radzić sobie z własną historią które odbyły się w redakcji "Polityki" (ul. Słupecka 6) o godz. 12.00. Z kolei wieczorem, o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie w Niemieckim Instytucie Historycznym (Al. Ujazdowskie 39).

Prof. Rudolf von Thadden, urodzony w 1932 roku w Trieglaff (dziś Trzygłów) na Pomorzu Zachodnim, historyk i politolog, współtwórca i orędownik francusko-niemieckiego pojednania. W latach 70. profesor historii najnowszej i rektor Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Od 1983 roku w l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Od 1993 roku dyrektor Instytutu Współpracy Niemiecko- Francuskiej w Genshagen. Autor wielu prac z historii Niemiec i Francji. Poprzez historię rodzinną i liczne kontakty naukowe od lat związany jest z Polską. W rozmowie na łamach „Tygodnika Powszechnego” powiedział: Państwa śródziemnomorskie łączy solidarność. My mamy prawo do solidarności nadbałtyckiej. Różnice między Niemcami a Polakami nie są tak wielkie. Mamy mniej więcej tę samą mentalność. Jest autorem m.in. książki „Pytania o Prusy”. To pierwsza książka prof. von Thaddena w języku polskim. Autor próbuje się w niej zmierzyć z niełatwą przeszłością i tradycją państwa pruskiego. Sam - emocjonalnie związany z Prusami - unika stereotypów i uproszczeń.

23 marca 2005 r.
Seminarium pt.: Po paryskim szczycie Schroder - Chirac... co z tego wynika dla Polski? Spotkanie prowadził Adam Krzemiński („Polityka”).

14 kwiecień 2005 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. Dlaczego nie kochali go jak my? Niemcy a Jan Paweł II. Spotkanie poprowadził Thomas Urban ("Süddeutsche Zeitung"). Rozmawialiśmy o skomplikowanej i niejednoznacznej relacji Papieża ze światem zachodu. Niemcy odrzucali naukę Jana Pawła II w kwestiach obyczajowych nazywając go nieprzejednanym konserwatystą, lecz fascynował ich wymiar polityczny jego pontyfikatu: od wkładu w obalenie komunizmu w Europie, po komentowany dużo szerzej niż w Polsce stanowczy sprzeciw Ojca Świętego wobec interwencji w Iraku

21 kwiecień 2005 r.
Seminarium w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pt. Unia na rozdrożu?! Jak zaawansowana jest debata na temat Traktatu Konstytucyjnego najsilniejszych państwach UE oraz na naszym polskim podwórku dyskutowali: Roland Freudenstein (Niemcy), Ciril Bouyeure (Francja), Krzysztof Bobiński (znawca Wielkiej Brytanii) oraz prof. Jan Barcz (Polska). Debatę moderowała Róża Thun (Polska Fundacja im. Roberta Schumana) a gości powitał Stephen Raabe (Fundacja Konrada Adenauera).

8. 18 maj 2005 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. Rok 2006 wokół futbolówki. Czym jest dla Niemców piłka nożna? Dyskusję z udziałem korespondenta dziennika "Frankfurter Rundschau" Thomasa Rosera oraz seminarzystów moderował Adam Krzemiński ("Polityka"). Punktem wyjścia dla rozmowy o szczególnej roli futbolu w niemieckiej świadomości był film "Das Wunder von Bern" w reżyserii Sonke Wortmanna. Projekcja filmu, w której uczestniczył także szef Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephen Raabe, poprzedziła seminarium.

30 maj 2005 r.
Seminarium w siedzibie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pt. "Świat według Habermasa". Filozof Juergen Habermas jest dla Niemców postacią wyjątkową, a jego aktywność we wszystkich ważniejszych sporach publicznych ostatnich 40 lat zdumiewająca. O roli tego wielkiego myśliciela w niemieckim i europejskim światopoglądzie opowiadali seminarzystom Adam Krzemiński, autor wielu ważnych rozmów z Habermasem, oraz dziennikarz "Polityki" Edwin Bendyk.

6 czerwiec 2005 r.
Seminarium w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie. O tym "Co dalej z Europą?" po odrzuceniu przez Francuzów i Holendrów Traktatu Konstytucyjnego, rozmawiali komentator "Polityki" Marek Ostrowski oraz Jacek Safuta z Polskiej Agencji Prasowej. Seminarium zakończyło się koktailem zorganizowanym przez gospodarzy spotkania.

Schuman | Ostrzeżenie o ciasteczkach